Darwish, Z. A., Sopian, K., Alawadhi, H., Kazem, H. A., & Alghoul, M. A. (2016).