Al-Jahwari, N. S., Khan, M. F. R., Al Kalbani, G. K., & Al Khansouri, S. S. (2018).